Blog

Približavate se vozilom raskrižju kao u situaciji prikazanoj na slici. Kako ćete postupiti?

U situaciji na slici ću propustit plavi automobil!

Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije označena kao cesta s prednošću prolaska ako vozilom ulazi s ceste bez suvremenog kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom!

Napomena! 

Pripaziti uvijek kakav je kolnički zastor na slici, jer da je i naše vozilo na cesti sa suvremenim kolničkim zastorom imali bih prednost prolaska jer plavom vozilu dolazimo s desne strane!