Blog

Vozite bijelo vozilo kao na slici. Kako ćete postupiti?

U situaciji na slici ću povećati pozornost i nastaviti vožnju!

DA! DA! Iako je crveno svjetlo na semaforu!

KAKO?! ZAŠTO?!

Zato jer je u raskrižju prometni policajac koji regulira promet i svojim položajem nam daje pravo prolaska!

Kada je ovlaštena osoba u raskrižju tada slušamo njegove naredbe, a zanemarujemo prometna svijetla i prometne znakove!

Hijerarhijski redosljed na raskrižju